云南省景洪市2019届初三学业水平模拟考试(一模)语文试卷
答题卡下载
收藏试卷
平行组卷
一、选择题 (共1题,共5分)

1、

下列词语中加点字的注音完全正确的一项是(   )

A. 热忱(chén)  骊歌(lí) 肆虐(sì) 针砭时弊(biān)

B. 渲染(xuān)  藐视(miǎo)  旖旎(yǐ) 参差不齐(cī)

C. 重荷(hè)   翘首(qiào) 莅临(lì) 咄咄逼人(duō)

D. 矜持(jīn)   偌大(ruò) 峥嵘(zhēnɡ)  束手无策(sù)

二、现代文阅读 (共1题,共5分)

2、

阅读下面文章,完成下列小题。

甲骨文研究的春天来了

刘钊

①早在新石器时代,在中国大地上的不同地域和文化中,就已萌生文字的雏形,而甲骨文是我国目前已知最早的、成熟的文字系统,是汉字的童年时期。

②汉字记录汉语,同时也记录汉语所表现出的思维。中国古代一切思想观念、文化、文明,都通过汉字这一载体才传布久远,保留至今。而甲骨文是目前已知成系统的汉字的最早形态,因此说甲骨文是中华文化的基因、中华文化之源、中华文明的早期结晶,一点都不为过。

③甲骨文的形体结构体现“六书”的造字理据,创造出丰富多彩的字形。其造字方法甚至有超出“六书”的地方,体现出古人的独出机杼和奇思妙想。甲骨文总字头数已经达到4000多,可以自由记录汉语。甲骨文中常用字的结构已经基本定型,这些字经过几千年演变,虽然笔势笔意屡有变迁,但其基本结构没有变,脉络清晰,层次分明,如其所记载的中华文化一样,承传有序,源远流长。

④甲骨文中有很多象形字和会意字,其中有不少还保留着早期形态,这是古人采用“远取诸物,近取诸身”的手段,借助日常生产生活中的经验积累所得,从中可以体会出古人造字时的立意和取象。如“尹”字为一只手拿着笔的形状,因此“尹”在古代用为官吏的通称;“监”字是人用器中之水照面的形象,表示的是古人以“水”为镜的习惯;“休”字像人在树荫下休息,所以古代“休”字有休息、止息和“荫”的意思;“保”字像一个大人背着一个孩子,从大人的角度讲是对孩子的保护,从孩子的角度讲是对大人的依仗,所以“保”字古代有“保护”和“依仗”两个意思。

⑤甲骨文记载的汉语,已经有了比较丰富的词汇,其所记载的内容也包罗万象。有些文字较多的记事刻辞更是具有一定的情节,甚至富有故事性,完全可以视为最早的文学作品。

⑥甲骨文已经是符号化的文字,古代“书画同源”,因此甲骨文也具有一定装饰性和美化倾向。很多形体犹如美术作品中的速写,在构字时尽量采用简单的线条,抓住描写对象的典型特征,凝练生动,概括传神。其形体体现出的布局上的穿插避让和形象上饱满匀称的追求,更是凸显出古人朴素的美的感觉和观念。

⑦经过海内外几代学者的刻苦努力,目前甲骨学早已成为一门显学。2017年11月24日,“甲骨文”项目成功入选《世界记忆名录》。可以想见,在今后相当长时间内,甲骨文研究将是学术界的一个热点。

(选自《人民日报》,有删改)

【1】第①段在文中有何作用?

【2】第②段中加点的“目前”一词能否删去?为什么?

【3】第④段主要使用了什么说明方法?有何作用?

【4】请根据文章内容,说说甲骨文有哪些特点?

三、文言文阅读 (共1题,共5分)

3、

阅读下面的文言文,完成下列小题。

曹刿论战

《左传》

十年春,齐师伐我。公将战,曹刿请见。其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?”刿曰:“肉食者鄙,未能远谋。”乃入见。问:“何以战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。”对曰:“小惠未遍,民弗从也。”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”对曰:“小信未孚,神弗福也。”公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。”对曰:“忠之属也。可以一战。战则请从。”

公与之乘,战于长勺。公将鼓之。刿曰:“未可。”齐人三鼓。刿曰:“可矣。”齐师败绩。公将驰之。刿曰:“未可。”下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。”遂逐齐师。

既克,公问其故。对曰:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之。夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。”

【1】解释下列句子中加点的词语。

(1)小大之狱  狱:______

(2)望其旗靡  靡:______

【2】把下列句子翻译成现代汉语。

(1)牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。

(2)一鼓作气,再而衰,三而竭。

【3】请你谈谈“肉食者鄙,未能远谋”一句在文中有什么作用?

【4】齐鲁长勺之战,鲁国能够以弱胜强的原因是什么?

四、名句名篇默写 (共1题,共5分)

4、

根据提示填空。

(1)__________,阴阳割昏晓。(杜甫《望岳》)

(2)落红不是无情物,__________。(龚自珍《己亥杂诗》)

(3)__________,心忧炭贱愿天寒。(白居易《卖炭翁》)

(4)兔从狗窦入,__________。(《十五从军征》)

(5)陶渊明在《桃花源记》中描写老人和孩子都幸福快乐的句子是:__________,__________。

(6)月亮总会引起人们的无限遐想,古往今来,有许多文人墨客借月抒情。请你写出连续两句含有“月”字的古诗词:__________,__________。

五、诗歌鉴赏 (共1题,共5分)

5、

阅读下面的诗歌,完成下列小题。

夜雨寄北

李商隐

君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。

何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。

【1】简析诗中“涨”字的妙处。

【2】请简要分析“何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时”这两句诗的作用。

六、名著阅读 (共1题,共5分)

6、

名著阅读.

这次来信所说的痛苦,我都理会得;我很同情,我愿意尽量安慰你、鼓励你。克利斯朵夫不是经过多少回这种情形吗?他不是一切艺术家的缩影与结晶吗?慢慢的你会养成另外一种心情对付过去的事:就是能够想到而不再惊心动魄,能够从客观的立场分析前因后果,做将来的借鉴,以免重蹈覆辙。一个人惟有敢于正视现实,正视错误,用理智分析,彻底感悟,才不至于被回忆侵蚀。我相信你逐渐会学会这一套,越来越坚强的。

选段出自哪本名著?选段中加点的“你”是谁?选段指出面对痛苦应该持有怎样的态度?

七、作文 (共1题,共5分)

7、

阅读下面的文字,按要求作文。

没有湿度,种子就不会发芽;没有阳光,向日葵就不会开花;没有水流,鱼类就不能生存;没有草原,马儿就难以长大。万物的成长,都离不开一定的条件。那么,我们的成长需要什么?

请以“成长需要______”为题,写一篇作文。

要求:(1)先将题目补充完整,然后作文。(2)立意自定,文体自选(诗歌除外)。(3)说真话,抒真情,忌抄袭。(4)文中不得透露个人信息。(5)书写工整,不少于600字。

网友关注的试题 更多>>
网友关注的试卷 更多>>
试卷分析
(总分:65)
总体分析
选择题(1道)
现代文阅读(1道)
文言文阅读(1道)
名句名篇默写(1道)
诗歌鉴赏(1道)
名著阅读(1道)
作文(1道)
难度分析